Henri Becquart

Geboren op 1 oktober 1891 in Houplines, hij studeert rechten alvorens hij de familiale textielfabriek overneemt.

Hij wordt in 1913 ingelijfd, maar hij wordt afgekeurd wegens longproblemen. In 1914 vraagt hij opnieuw om ingelijfd te worden in het leger. Hij doet dienst in een van de eerste tankeenheden en hij maakt zich verdienstelijk op het slagveld.
Hij neemt deel aan de schermutselingen van 27 en 28 september 1918 en gedraagt er zich heel moedig door naar voren te stormen en de terreinwinst van de infanterie te beschermen. Op 28 september staat zijn tank in panne achter onze linies temidden van een krachtige vijandige organisatie. Hij slaagt er handig en moedig in om terug te keren naar onze linies.
Hij ontvangt het Oorlogskruis, de Amerikaanse Distinguished Service Medaille en de Militaire Medaille.
Vanaf 1921 start hij zijn politieke carrière bij de gematigde Republikeinen. In 1934 wordt hij verkozen tot algemeen raadslid en in 1936 wordt hij afgevaardigde.
Op 13 november 1936 interpelleert hij de regering over de zaak Salengro, zich baserend op de beweringen van het weekblad Gringoire.
In 1940 kent hij de volledige macht toe aan maarschalk Pétain. Ondertussen neemt hij deel aan het verzet.
Na zijn verkiezingsnederlaag in 1945 trekt hij zich terug uit het politieke leven.