In de loop van de vijf jaar van nagedachtenis volgt de website van de Archieven van het Noorderdepartement een eeuw later stap voor stap de gebeurtenissen van de Grote Oorlog in het departement.

Het jaar 1914 was het jaar waarin het conflict werd ingeluid en meteen het meest dodelijke jaar; in dat jaar werden de omstandigheden bepaald van een lange, duurzame en dodelijke confrontatie waarbij twee derde van het departement bezet werd.

Elke herdenkingsjaar heeft een bevoorrechte leidraad: bezetting en verzet in 2015-2016, leven en lijden van de bevolkingen in 2016-2017, en bevrijding en heropbouw in 2017-2018.

U kunt de website doorbladeren vanuit verschillende ingangspunten: via de data van de grote gebeurtenissen, via de plaatsen, via de personen. Zo kan iedereen de belegering van Rijsel terugvinden door het geografische ingangspunt te volgen of door gebruik te maken van de chronologie. Regelmatig worden gegevens of documenten op de voorgrond geplaatst. Bepaalde thema’s komen steeds terug: de kinderen, de vrouwen, de globalisering van het conflict,… Deze worden beetje bij beetje vervolledigd. De biografieën laten de persoonlijkheden op de voorgrond tot hun recht komen, maar het zijn vooral anonieme personen die de eerste slachtoffers waren van de oorlog.

Het gaat er zoveel mogelijk om dat iedereen zijn eigen parcours kan opbouwen en zijn eigen geschiedenis kan maken. De meeste documenten die worden voorgesteld, worden bewaard in de Archieven van het Noorderdepartement. Ondertussen blijkt het soms nodig om andere bronnen te raadplegen: gedrukte boeken, archieven van andere instellingen.